MUAHİD

MUAHİD
Andlaşma yapanlardan her biri. Yeminli ve anlaşmalı olanlardan her biri. * İslâm hükümetine vergi ödeyerek kendini himâye ettiren gayr-ı müslim. (Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) Arab müşriklerinden muâhid ve halifleri vardı, beraber harbe giderlerdi

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • müahidə — is. <ər. müahidə və fars. . . . namə> Müqavilə, müqavilənamə, əhdnamə, saziş. Müahidə bağlamaq. – <Xristofor:> . . Avtomobilə minib qaçdım, bir şirkətlə müahidə bağlayıb əmələ sifəti ilə Fransaya gəldim. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müahidənamə — is. <ər. müahidə və fars. . . . namə> Müqavilə, müqavilənamə, əhdnamə, saziş. Müahidə bağlamaq. – <Xristofor:> . . Avtomobilə minib qaçdım, bir şirkətlə müahidə bağlayıb əmələ sifəti ilə Fransaya gəldim. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müahidə — ə. əhdnamə, bağlaşma, saziş, müqavilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əhdnamə — is. <ər. əhd və fars. . . . namə> Müahidənamə, razılaşma kağızı, müqavilənamə, bağlaşma. <Məşədi Kazımağa:> Dövlətimizin əcnəbilərlə bağladığı təhqiramiz əhdnamə buna imkan vermirdi. M. S. O.. // Təəhhüd kağızı. <Zeyd:> Düşməni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əqd — <ər.> rəs. köhn.: əqd etmək – bağlamaq. İki dövlət müqavilə əqd etmişdi. Əqd edilmək (olunmaq) – bağlanmaq. Dövlətlər arasında müahidə əqd olundu. Əqd olmaq («nikah» sözü ilə, ya bunsuz) – kəbin kəsilmək. Nikah (kəbin) əqd etmək – kəbin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”